Kvalitet og Miljø

Med tanke på miljøet...

Det er vigtigt for os, at vi lever op til vores navn. Derfor gør vi alt vi kan, for at passe på den natur der omgiver os. Af samme grund er vores lejligheder og værelser på mange måder ”grønne.

Solvarme og solenergi, brug af regnvand, jordvarme og genbrug af spildevand er nogle af de naturressourcer, som vi udnytter for at opnå en mere bæredygtig hverdag på Naturperlen.

Det gør, for eksempel, at vores udgifter til opvarmning er begrænset. Naturperlen er nemlig den første danske erhvervsejendom bygget med ”Styro Stone”, og den varme vi bruger genanvendes i et avanceret ventilations system.

 

Jordvarme

Temperaturerne i vores natur svinger alt efter nærværende sæson, men under jorden ændrer temperaturerne sig ikke så dramatisk, takket være jordens isolerende egenskaber. Under jorden er temperaturerne således relativt konstante året rundt.  

På Naturperlen har vi derfor valgt, at anvende jordvarme som vores primære opvarmningskilde. Det betyder, at den oplagrede, passive solenergi i jordens øverste lag udnyttes. Et jordvarmeanlæg består af en række lange rør og en varmepumpe. Rørene graves ned i jorden, og jo længere rørene er, desto mere varme og energi kan der trækkes ud af jorden. Der ligger 1,3 kilometer jordvarmerør ved Naturperlen.

Selvom vi bruger en mindre mængde strøm til at drive selve jordvarmeanlægget, er systemet miljøvenligt, da det ikke anvender fossile brandstoffer for at generere varme; vi omdanner blot jordvarmen til energi.

Solenergi og solvarme

På Naturperlen anvender vi solenergi til at drive mange af vores elektriske faciliteter.

Solvarmeanlægget giver vores gæster varmt vand i hanen varmt og opvarmer vores lejligheder om vinteren. Anlægget kan producere varmt vand til alle lejligheder og værelser hele sommeren.

Vores anlæg søger ikke blot for at vi minimere CO2 udslippet, men udnytter også en permanent og bæredygtig ressource (solen). På en solskinsdag skinner solen med en lyseffekt på 1000 Watt pr m2. På kun 3 timer bliver jordens overflade bestrålet af solen i et omfang, der svarer til verdens årlige energiforbrug, så der er rigeligt med sol at lave energi af - også i Danmark.

Regnvand og spildevand

Dette er et projekt fortsat under udvikling.
Vi opsamler og udnytter regnvand til skyl i toiletter samt til tøjvask. Spildevand fra vores badeværelser (ikke toilet) og køkkener skal på sigt ligeledes genanvendes efter rensning i vores helt eget rensesystem.