Vi lever op til vores navn

og passer på naturen

Det er vigtigt for os, at vi lever op til vores navn. Derfor gør vi alt vi kan, for at passe på den natur der omgiver os. Af samme grund er vores lejligheder og værelser på mange måder ”grønne”.

Solvarme og solenergi, brug af regnvand og jordvarme er nogle af de ressourcer, som vi udnytter for at opnå en mere bæredygtig hverdag på Naturperlen. Derudover er Naturperlen den første danske erhvervsejendom bygget med ”Styro Stone”, der kombinerer en robust konstruktion med en høj isoleringsevne. Det betyder at brugen af varme er meget begrænset på Naturperlen, og den varme vi bruger genanvendes i et avanceret ventilations system.

Vi har naturligvis også en række mindre indsatser, der til sammen har en positiv indvirkning på miljøet:

  • Vi affaldssortere og ca. 70% af Perlens affald kan genanvendes
  • Vi har stort fokus på at reducere madspild
  • Vi skuer ned for varmen om natten
  • Vi anvender miljøvenlige og økologiske produkter alle steder det er muligt, og stiller samme krav til vores leverandører
  • Vi donerer brugt inventar til genbrug og nødhjælpsorganisationer

Nedenfor kan du læse om vores 3 vigtigste kilder til en bæredygtig hverdag.  

Solernergi 

Giver varmt vand i hanen

På Naturperlen anvender vi solenergi til at drive mange af vores elektriske installationer. Solvarmeanlægget giver vores gæster varmt vand i hanen varmt og opvarmer vores lejligheder om vinteren. Anlægget kan producere varmt vand til alle lejligheder og værelser hele sommeren.

Vores anlæg søger ikke blot for at vi minimere CO2 udslippet, men udnytter også en permanent og bæredygtig ressource (solen). På en solskinsdag skinner solen med en lyseffekt på 1000 Watt pr m2. På kun 3 timer bliver jordens overflade bestrålet af solen i et omfang, der svarer til verdens årlige energiforbrug, så der er rigeligt med sol at lave energi af – også i Danmark.

Jordvarme

Vores primære varmekilde 

Temperaturerne i vores natur svinger alt efter nærværende sæson, men under jorden ændrer temperaturerne sig ikke så dramatisk, takket være jordens isolerende egenskaber. Under jorden er temperaturerne således relativt konstante året rundt.  

På Naturperlen har vi derfor valgt, at anvende jordvarme som vores primære opvarmningskilde. Det betyder, at den oplagrede, passive solenergi i jordens øverste lag udnyttes. Et jordvarmeanlæg består af en række lange rør og en varmepumpe. Rørene graves ned i jorden. Jo længere nede rørene er, desto mere varme og energi kan der trækkes ud af jorden. Der ligger 1,3 kilometer jordvarmerør ved Naturperlen.

Selvom vi bruger en mindre mængde strøm til at drive selve jordvarmeanlægget, er systemet miljøvenligt, da det ikke anvender fossile brandstoffer for at generere varme; vi omdanner blot jordvarmen til energi.

Regnvand

Til toiletskyl og tøjvask

På Naturperlen ledes al regnvand der rammer bygningens tagflader til en underjordisk regnvandstank. Herfra bliver vandet filtreret, pumpet op og anvendt til toiletskyl, tøjvask og havevanding. Derved sparer vi væsentlige mængder rent drikkevand, hvilket både er til gavn for vores efterkommere og for driftsøkonomien på Perlen.

På sigt har vi et stort ønske om, at spildevand fra vores badeværelser (dog ikke toilet) og køkkener ligeledes genanvendes efter rensning i vores helt eget rensesystem.

 

da_DKDanish